Säljarinformation

För att kunna sälja hos Laholms Handel Auktioner Partier krävs det att ni har registrerat ett konto, registrera er HÄR

Laholms Handel Auktioner Partier säljer allt från enstaka objekt till hela hem, eller delar av. Vi kan hämta (mot en avgift) eller så kan inlämning ske på plats under våra öppettider.

Provisionen på sålt gods är 20 procent + 30kr i slagavgift per rop inkl moms.

Objekten ligger ute i 7-9 dagar till försäljning, så fort godset är utlagt till försäljning så finns det för visning i vår lokal samt på internet.

Vi ombesörjer hämtning av objekt till auktion mot timpris med utgång från Laholm med 400kr/tim per person inkl moms.

Vid inlämnandet så kommer man också överens om det osålda, om inlämnaren ska hämta tillbaka det eller vi kan skicka det vidare till någon loppis eller liknande verksamhet.
Osålt gods ska då hämtas av inlämnaren på plats inom 7 dagar, om inget annat är överenskommet, annars skickas det vidare till någon loppis eller liknade verksamhet.

Vid större inlämningar så beslutar Laholms Handel Auktioner Partier hur föremålen skall fördelas på olika auktionsposter, säljaren äger rätt att lämna önskemål om fördelning av objekt.

Önskar säljaren ha ett bevakningspris (lägsta utropspris) kan detta ordnas. Återropsavgift tillkommer på 20% av begärt utropspris om varan inte blir såld inkl moms.

Förvaringsansvar

Alla objekt som Laholms Handel Auktioner Partier förvarar under tiden så ansvarar vi för godset och ersätter eventuella skador som uppstår på grund av bristande ansvar och vård.

Fel på varan

Säljaren är skyldig är att redogöra vid inlämningstillfället om objekten har fel eller brister som köparen inte kan räkna med. Laholms Handel Auktioner Partier ansvarar ej för fel eller brister utöver vad som angivits av säljare vid inlämning. Säljaren ansvarar för samtliga påföljder köparen kan göra i samband med köpet gällande fel eller brister, äger köparen rätt att häva köpet så är säljaren skyldig att betala Laholms Handel Auktioner Partier motsvarande belopp av föremålets försäljningsbelopp exklusive provision och slagavgift. Äger köparen rätt till nedsättning av betalningssumma så ska säljaren betala motsvarande en sådan nedsättning.

Vi på Laholms Handel Auktioner Partier har rätten att avböja auktionsobjekt som tex grov nedsmutsning, illaluktande objekt, fungerande skjutvapen och pornografi m.m.

Vid tekniskt problem som är avgörande för auktionen så förlängs auktionstiden med 24 timmar.
Skulle vi hamna i tvist, så gäller svensk lag och Laholms Handel Auktioner Partier väljer Tingsrätt om prövning skall ske.

Vi på Laholm Handel Auktioner Partier köper även dödsbon, tömning och flytt, samt inre och yttre lösören.

Utbetalning av sålda objekt betalas ut Tidigast 30 dagar efter hämtat och betalt objekt. Då vi har mottagit betalning av objekt/objekten & att objekt/objekten är hämtade av köpare, samt under förutsättning att reklamation & ångerrätt inte har förekommit.

PÅGÅENDE AUKTIONER
Laholms Auktioner
Kontakt

Laholms Handel Auktioner Partier

Kristianstadsvägen 65

31232 Laholm

0737564902

info@laholmsauktioner.se

Följ oss

© Software Copyright 2024 Skeleton. All rights reserved.